Short Film Long Impact


Kısa Film Yarışması Yönetmeliği'nin .pdf versiyonuna linkten ulaşabilirsiniz.

SABANCI VAKFI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ


1. HAKKINDA

Sabancı Vakfı kurulduğu günden bu yana, toplumsal gelişmenin bireylerin potansiyelinin ortaya çıkarılması ile mümkün olacağı anlayışıyla çalışmalarını yürütmektedir. Vakıf, bu anlayışla, bireylerin toplumsal konulardaki farkındalığını artırmak amacıyla birçok projeye destek vermekte, ilham veren hikayelerin toplumda yayılması için çalışmaktadır. Sabancı Vakfı, bireyleri cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek adına birçok kültür-sanat faaliyetine destek olmaktadır.

Sabancı Vakfı, toplumsal sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını desteklemek fikrinden hareketle Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nı düzenlemeye karar vermiştir. Yarışma ile melanin, toplumsal konularda sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanarak bilinç oluşturmak, farkındalık yaratmak ve toplumsal gelişmeye yönelik değişimleri tetiklemektir.


2. TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi

13 Temmuz 2023 Perşembe

Başvuru bitiş tarihi

17 Kasım 2023 Cuma

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih

19 Aralık 2023 Salı

Finale kalan eserler için gerekli belgelerin teslim tarihi

2 Ocak 2024 Salı


3. TEMA

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması 2024 yılı için “ SU KRİZİ ” olarak belirlenmiştir.


4. BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışma’ya başvuran eserlerin yönetmen (“Eser Sahibi”) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Tüzel kişiler başvuru yapamaz.
 • Yarışma’ya sadece daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş, başka bir yarışmaya/festivale seçilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir. Başvurusu yapılan eser, senaryosu ile dahi olsa başka bir yarışma ya da festivalde yer almamış olmalıdır. Eser Sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekir.
 • Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvurusu yapılan eserin kaç yönetmeni (Eser Sahibi) varsa Başvuru formunda hepsinin isimleri belirtilmelidir. Başvurusu yapılan filmin Finale kalması durumunda sadece başvuru formunda ismi “Yönetmen” olarak geçen kişi ya da kişiler Eser Sahibi olarak dikkate alınacak ve Yarışma içerisinde sadece Eser Sahibi’ne verilecek haklardan faydalanabilecektir.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, online başvuru formundaki tüm alanları eksiksiz doldurarak son başvuru tarihi olan 17 Kasım 2023 Cuma, en geç saat 17:30’a kadar başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
 • Eser Sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma’ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Sabancı Vakfı bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser Sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Sabancı Vakfı’nın uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser Sahibi, Sabancı Vakfı tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Sabancı Vakfı ile derhal paylaşacaktır.
 • Sabancı Vakfı Yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışma’yı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışma’yı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından Sabancı Vakfı’na gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Vakıf tarafından kullanılamaz.
 • Sabancı Vakfı çalışanları Yarışma’ya katılamaz.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yarışmacı başvurduğu filmini ve bu filme ait görsel materyalleri (teaser, afiş, fotoğraf vb.) herkesin görebileceği şekilde herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşmamalıdır.
 • Yarışmacının filmografisinde Yarışma’ya başvurduğu eserle aynı adlı başka bir eseri bulunamaz.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma’ya başvuru ücretsizdir.


5. TEKNİK ŞARTLAR

 • Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 5 (beş) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Film başvuruları iki şekilde yapılabilir: Filmler YouTube’a (.MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.) liste dışı olarak yüklenip URL bağlantısı www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır ya da filmler Vimeo’ya (.MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo'ya yüklendikten sonra "Privacy" sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre ve URL bağlantısı www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 • Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’den az olmamalıdır.
 • Filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak yüklenmelidir.
 • Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte (kullanılması gereken sarı rengin kodu #F9d658) olmalıdır.
 • Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 48 punto olmalı; altyazının altına uygulanacak bant da %75 transparanlıkta olmalıdır. Bir satırda boşluklar hariç en fazla 40 karakter olmalı ve altyazılar Türkçe için bir, İngilizce için bir satır olmak üzere en fazla iki satırdan oluşmalıdır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


6. DEĞERLENDİRME

Sanat Yönetmeni: Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

Danışma Kurulu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunur.

Ön Jüri: Sanat Yönetmeninin de dahil olduğu, sinema alanında veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön Jüri, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 en çok 15 eser seçer.

Ana Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Jüri, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış̧, sinema veya Yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman beş kişiden oluşur. Jüride Sabancı Vakfı yöneticileri veya çalışanları bulunmaz. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Sabancı Vakfı, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

Sosyal Etki Jürisi: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan Sosyal Etki Jürisi, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Bu Jüri, Yarışma’nın teması konusunda uzman kişiler ve STK temsilcilerinden seçilen 3 kişiden oluşur. Jüride Sabancı Vakfı yöneticileri veya çalışanları bulunmaz. Sosyal Etki Jürisi’nin amacı, Ana jüriden bağımsız olarak finale kalan tüm eserleri izleyip, sivil toplum alanında temayı en iyi şekilde yansıttığını düşündükleri bir filme Sosyal Etki Ödülü vermektir.


7. FİNALE KALAN ESERLER

 • Finale kalan eserler 19 Aralık 2023 tarihinde www.kisafilmuzunetki.org web sitesinden duyurulacaktır.
 • Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin 2 Ocak 2024 Salı günü saat 17:30’a kadar belirtilen şekillerde gönderilmeleri gerekmektedir.
 • Materyal Listesi:
 • Online dosya aktarma programları (WeTransfer, Google Drive, Drop Box vs.) ile iletilecekler:

  • Eserin gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. Altyazılara ait teknik detaylar Teknik Şartlar'da yer almaktadır.
  • Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
  • Esere ait 30 saniyelik bir fragman teslim edilmelidir.
  • Diyalog varsa, diyalog listeleri, zaman kodları (timecode) ile birlikte Word dökümanı olarak ya da SRT formatında filmlerin kopyaları da teslim edilmelidir.
  • Esere ait 2 adet yüksek çözünürlüklü görüntü (Kamera arkası görüntüsü değil, filmin içinden kareler olmalıdır.).
  • A3 boyutunda dikey formatta bir afiş hazırlanmalı ve bu afiş teslim edilmelidir.
  • Katalogda kullanılmak üzere yönetmene ait en az 500x500 çözünürlüğünde bir fotoğraf teslim edilmelidir.

  Kendilerine ayrıca verilecek adrese ulaştırılması gerekekenler:

  • Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
  • Eser Sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
 • Katalog için;
  • Esere ait 2 adet yüksek çözünürlüklü görüntü (Kamera arkası görüntüsü değil, filmin içinden kareler olmalıdır.).
  • A3 boyutunda, dikey formatta hazırlanmış filmin afişi.
  • Yönetmene ait en az 500x500 çözünürlüğünde bir fotoğraf, online dosya aktarma programları (WeTransfer, Google Drive, Drop Box vs.) ile materyallerin teslim tarihinden önce en kısa zamanda belirtilecek e-mail adresine gönderilmelidir.
 • İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Sabancı Vakfı tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı filminin yarışmanın sonuçlanmasının ardından başvurduğu festivalleri ve sonuçlarını Sabancı Vakfına bildirmekle yükümlüdür. Bir finalist, filminin Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu’nun resmi mecralarında herkese açık bir şekilde yayınlanıyor oluşunun, bir festivale kabul edilmesi ve festivalin şartnamesine uymaması halinde, filminin belirttiği süre içerisinde izlemeye kapanmasını talep edebilir.
 • Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Sabancı Vakfı’na kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, filmlerinin Sabancı Vakfı tarafından Sesli Betimlemelerinin yapılmasına müsaade eder.
 • Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserlerin yönetmenleri, Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu tarafından 14-17 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek finalistlere özel kampa ve etkinliklere katılmakla yükümlüdür.
 • Finale kalan eserler, yönetmeni/yönetmenleri tarafından yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı veya farklı isimle kısa film formatında (70 dakikanın altında) başka bir formata dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, finale kaldıkları bilgisi Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda açıklanana kadar bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.
 • Finale kalan eserlerin sahipleri, Yarışma sonuçlanana kadar filmleriyle ilgili Yarışmanın resmi mecralarında yayınlanan görseller haricinde herhangi bir görsel paylaşamaz.
 • Finale kalan eser sahiplerine özel tasarlanan Finalist Kampı, sadece finale kalan filmlerin yönetmenlerinin tek başlarına katılımına açıktır. Ekip arkadaşları ile katılamazlar.
 • Finale kalan eser sahibinin İstanbul dışından katılım sağlaması durumunda, Sabancı Vakfı sadece bu kişinin konaklama ve seyahat masraflarını karşılamaktadır. Sabancı Vakfı seyahat masraflarında finale kalan eser sahiplerinin şehir içerisinde havalimanı-otel ve otel-havalimanı masraflarını karşılamaktadır. Sabancı Vakfı, Kısa Film Platformu buluşmalarına ve ödül törenine katılmak isteyen İstanbul dışından katılım sağlayacak eser sahibi harici ekibin hiçbir masrafını karşılamaz.
 • İstanbul dışından katılım sağlayacak finale kalan eser sahipleri, İstanbul’a gelecekleri seyahat tarihlerini kendileri belirleyebilirler. Etkinlik tarihleri dışında otelde kalacak olmaları durumunda konaklama masrafları yönetmenlerin kendileri tarafından karşılanmalıdır.
 • Şehir dışından katılım sağlayacak yönetmenlerle birlikte kalacak ekstra kişiler, kendi masraflarını karşılamaları şartıyla otelde kalabilirler.
 • Finale Kalan eser sahibi 18 yaşın altında ise kendisine refakat edecek ebeveynine etkinliklere katılabileceğine dair muvafakatname imzalatması gerekmektedir. Şehir dışından gelecek olanlar ise tek başına ya da ebeveyni harici birisiyle seyahat edecekse ve yine bu kişiyle Otelde konaklayacaksa, ebeveynlerinin buna rıza gösterdiklerinin belirtildiği imzalı bir belgeyi Sabancı Vakfı’na iletmekle yükümlüdür.
 • Ödül törenine katılım sayısı Finalist yönetmenleri için yönetmen haricinde +9 kişi ile sınırlıdır.
 • Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu yarışma süresince ya da sonrasında finale kalan filmlerle ya da filmler için hiçbir festivale özel başvuru yapmaz ve festivallerin başvuru ücretlerini ödemez. Yarışma sonrasındaki süreçte filmlerini gönderecekleri festivallerin başvurularını resmi olarak yönetmenlerin kendilerinin yapması gerekmektedir.


8. ÖDÜLLER

 • Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
 • Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Sabancı Vakfı tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
 • Ödüller Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Seçilen eserlerin yönetmenlerine;
  • Birincilik Ödülü: 60.000 TL (Altmışbin Türk Lirası)
  • İkincilik Ödülü: 40.000 TL (Kırkbin Türk Lirası)
  • Üçüncülük Ödülü: 25.000 TL(Yirmibeşbin Tük Lirası)
  • Sosyal Etki Ödülü: 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) verilecektir.
 • Ödüller, Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.
 • Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Sabancı Vakfı’na bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Jüri’nin önerisi üzerine Sabancı Vakfı bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
 • Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
 • Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel/Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
 • Ödül alan eserlerin sahipleri, eserlerine ait T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yapılmış kayıt-tescil belgelerini, ödüllerin açıklanmasını takip eden on beş gün içerisinde kendilerine belirtilecek adrese ulaştırmakla yükümlüdür. Sabancı Vakfı, kayıt-tescil belgesini zamanında ulaştırmayan eser sahiplerinden ödüllerini geri alma hakkına sahiptir.


9. MARKET SEÇKİSİ

 • Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması organizasyonunun, 2022 yılından itibaren başvuran filmler içerisinde, kısa listeye kalan, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış; ancak çeşitli nedenlerle finale kalmaya hak kazanamayan sanatsal kriterler açısından yeterli gördüğü minimum 4, maksimum 12 filmi “Market Seçkisi” adı altında toplayarak, erken dönemde Türkiye’nin ve dünyanın önemli sinema profesyonelleri ve festival temsilcileriyle buluşması konusunda çalışmalar yapan bölümüdür.
 • Market seçkisinde yer alacak filmlere; finale kalan eserleri seçen seçici kurul ve sanat yönetmeni tarafından karar verilir.
 • Bu seçkide yer almaya hak kazanan filmler 26 Aralık 2023 tarihinde www.kisafilmuzunetki.org web sitesinden duyurulacaktır.
 • Markete seçilen eserlerin sahipleri, bu seçkinin içinde yer almama hakkına sahiptir.
 • Bu seçki içerisinde yer alan filmlere bir “ödül” verilmez. Market Seçkisi’ne seçildiğine dair bir katılım belgesi verilir.
 • Bu bölümde yer alan filmlerin yönetmenleri, Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu içerisinde yer alan, sanat yönetmeninin uygun gördüğü bazı etkinliklere doğrudan katılma hakkı kazanırlar.
 • Market Seçkisi içerisinde yer alacak eser sahibinin İstanbul dışından katılım sağlaması durumunda, Sabancı Vakfı sadece bu kişinin konaklama ve seyahat masraflarını karşılamaktadır. Sabancı Vakfı, Kısa Film Platformu buluşmalarına ve ödül törenine katılmak isteyen İstanbul dışından katılım sağlayacak eser sahibi harici ekibin hiçbir masrafını karşılamaz.
 • Market Seçkisi içinde yer alan yönetmenler, market etkinliklerine katılmakla yükümlüdür.
 • Market Seçkisi içinde yer alan yönetmenler kendileri için organize edilen etkinliklere tek başlarına katılmalıdır.
 • İstanbul dışından katılım sağlayacak Market Seçkisi yönetmenleri, İstanbul’a gelecekleri seyahat tarihlerini kendileri belirleyebilirler. Etkinlik tarihleri dışında otelde kalacak olmaları durumunda konaklama masrafları yönetmenlerin kendileri tarafından karşılanmalıdır.
 • Şehir dışından katılım sağlayacak yönetmenlerle birlikte kalacak ekstra kişiler, kendi masraflarını karşılamaları şartıyla otelde kalabilirler.
 • Market Seçkisi içerisinde yer alan eser sahibi 18 yaşın altında ise kendisine refakat edecek ebeveynine etkinliklere katılabileceğine dair muvafakatname imzalatması gerekmektedir. Şehir dışından gelecek olanlar ise tek başına ya da ebeveyni harici birisiyle seyahat edecekse ve yine bu kişiyle Otelde konaklayacaksa, ebeveynlerinin buna rıza gösterdiklerinin belirtildiği imzalı bir belgeyi Sabancı Vakfı’na iletmekle yükümlüdür.
 • Ödül törenine katılım, market yönetmenleri için ekiplerinden +6 kişi ile sınırlıdır.
 • Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu Market Seçkisinde yer alan filmlerle ya da filmler için hiçbir festivale özel başvuru yapmaz ve festivallerin başvuru ücretlerini ödemez. Filmlerini gönderecekleri festivallerin başvurularını resmi olarak yönetmenlerin kendilerinin yapması gerekmektedir.
 • Market Seçkisi’ne alınan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Market Seçkisi’ne alındıklarını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
 • Market Seçkisi’ne alınan eserler, yönetmeni/yönetmenleri tarafından etkinliklerin sona ermesinin ardından aynı veya farklı isimle kısa film formatında (70 dakikanın altında) başka bir formata dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez. Yine aynı veya farklı isimle uzun metraj formata uyarlanamaz, dönüştürülemez ve bu formatta gösterilemez.
 • Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu, Market Seçkisi’ne alınan filmleri resmi olarak duyurana kadar yönetmenler bu bilgiyi gizli tutmakla yükümlüdür.
 • Market seçkisindeki filmler ve yönetmenleri, hazırlanan katalog içerisinde yer alır.
 • Market seçkisindeki filmler; 7. Maddede yer alan materyal listesindeki şartları sağlamalıdır.