Kısa Film Uzun Etki

SIKÇA SORULAN SORULAR


Yarışmanın teması nedir? Film ne anlatmalı?

8.Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın teması “Su Krizi” olarak belirlenmiştir.


Yönetmeliğe nereden ulaşabilirim?

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın yönetmeliğine www.kisafilmuzunetki.org adresindeki yönetmelik kısmından ulaşabilirsiniz.


Son başvuru tarihi nedir?

Son başvuru tarihi 17 Kasım 2023 Cuma günüdür. Başvuruların en geç mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.


Başvuru formuna nereden ulaşabilirim?

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması başvuru formuna; www.kisafilmuzunetki.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Yarışma için iletişim adresi nedir?

[email protected]


Yarışmaya katılım ücretli midir?

Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Yarışmaya katılmak için yaş sınırlaması var mıdır?

Yarışmaya katılmak için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.


Filmimin senaryosu daha önce katıldığım bir yarışmada/festivalde senaryo geliştirme ödülü aldı.Yarışmaya başvuru yapabilir miyim?

Başvurusu yapılan eser, senaryosu ile dahi olsa başka bir yarışma ya da festivalde yer almamış olmalıdır. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Üçüncü Kısım)


Yarışmaya animasyon veya stop-motion filmlerle katılabilir miyim?

Katılabilirsiniz.


Başka bir yarışmaya katılmış/ödül almış olan bir filmle başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapan filmlerin daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş olması ve ödül almamış olması gerekmektedir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Üçüncü Kısım)


Uzun metraj bir filmim var. Yarışmaya başvuru yapabilir miyim?

Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması ge-rekmektedir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Üçüncü Kısım)


Yarışmaya birden fazla filmle katılmak mümkün mü?

Yarışmaya birden fazla filmle katılabilirsiniz. Bu durumda her bir başvuru için ayrı form doldurulmalıdır.


Filmimizin iki yönetmeni var ancak başvuru formuna tek yönetmen olarak yazdık, etkinlik-lere beraber katılabilir miyiz? Finalist listesine ya da Market Seçkisi listesine diğer yönet-menin de adını yazabilir miyiz?

Sabancı Vakfı için Yarışmaya başvururken online olarak doldurduğunuz başvuru formu esastır. Bu belge finalist olmanız halinde sizden imzalı olarak da isteniyor. Bu belgede sonradan değişiklik yapılması müm-kün değildir. Başvuru formuna girilen bilgilerin titizlikle doldurulması, kaç yönetmen varsa bilgilerin doğru olarak girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru formunda adı geçen yönetmenin sahip olduğu hiçbir haktan diğer yönetmen faydalanamaz, hiçbir listeye ismi sonradan eklenemez. Mağduriyet yaşa-mamak için lütfen başvuru yapmadan yönetmeliği tam olarak okuduğunuzdan emin olun. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Beşinci Kısım)


Temaya bağlı kalarak daha önce yapmış olduğum filmi yollayabilir miyim?

Başvuru yapan filmlerin daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş olması ve ödül almamış olması gerekmektedir.


Başvuru formuna filmimi hangi yolla eklemeliyim?

Filmler, Vimeo’dan şifreli ya da YouTube’a liste dışı olarak yüklenen link ile www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır. (For-matlar: .MP(E)G/ .AVI / .VOB / .MOV / .MP4 / .M4V, vb.)

Vimeo için:

Filmler Vimeo'ya yüklendikten sonra "Privacy" sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir. Belirlenen şifre de www.kisafilmuzunetki.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.

YouTube için:

Videonuzu yükledikten sonra “Görünürlük” sekmesinden “Liste dışı” ayarı seçilmelidir. Böylelikle filme sadece link üzerinden ulaşılabilir hale gelecektir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 5. Madde Dördüncü Kısım)


Filmin uzunluğu ne kadar olmalı?

Başvurusu yapılan filmin uzunluğu jenerik de dahil olmak üzere 5 dakikayı geçmemelidir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 5. Madde Birinci Kısım)


Filmin uzunluğu en az ne kadar olmalı?

Başvuru yapılan filmin süresi için belirlenmiş bir alt sınır yoktur.


Filmdeki Türkçe ve İngilizce altyazılar nasıl olmalıdır?

Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar ise sarı renkte (kullanılması gereken sarı rengin kodu #F9d658) olmalıdır. Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 48 punto ve altyazının altına uygulanacak bant da %75 transparanlıkta olmalıdır. Bir satırda boşluklar hariç en fazla 40 karakter olmalı ve altyazılar Türkçe için bir, İngilizce için bir satır olmak üzere en fazla iki satırdan oluşmalıdır. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 5. Madde Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Kısım)


Filmimde konuşma dilinde, Türkçeden başka bir dil kullanılabilir mi?

Teknik şartlarda belirtilen altyazı kurallarına uyulduğu sürece kullanılabilir.


Filmde kullandığım müziklerin telif hakkı olmak zorunda mı?

Başvuran kişi, filmin telif hakları konusunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerde özgün olmayan görüntü, metin, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.(Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Yedinci Kısım)


Filmimde oynayacak olan çocuk oyuncuların velilerinden herhangi bir belge almalı mıyım?

18 yaş altındaki oyuncular ile çalışırken uyulması gereken kanunların yerine getirilmesi tamamen eser sahibinin sorumluluğundadır. [email protected] 'dan bize ulaşarak muvafakatname örneği talebinde bulunabilirsiniz. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Sekizinci Kısım)


Projem Türkiye’de geçiyor ancak projenin yapımcısı/yönetmeni olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Başvurabilir miyim?

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Birinci Kısım)


Yapımcı veya yönetmeninin sadece biri Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, diğeri ise yabancı uyruklu ise yarışmaya başvuru yapılabilir mi?

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Birinci Kısım)


Başvuran filmler arasında aynı filmin birden fazla yapımcısı olabilir mi?

Evet. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 4. Madde Birinci Kısım)


Başvuran filmler arasında filmin birden fazla yönetmeni olabilir mi?

Evet.


Başvuru ve Değerlendirme ile ilgili önemli tarihler nedir?

Proje başvuruları, 13 Temmuz 2022 Perşembe – 17 Kasım 2023 Cuma tarihleri arasında yapılmalıdır. Finale kalan projeler 19 Aralık 2023 Salı tarihinde açıklanacaktır. Jürinin değerlendirmesi sonucu kazanan üç proje Sabancı Vakfı tarafından 17 Ocak 2024 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacaktır.


Filmde marka kullanımının bir sınırlaması var mıdır? Filmimin değerlendirilmeye alınma sürecini etkiler mi?

Filminizde kullandığınız ürünün markasının görünmemesi, ürüne filminiz içerisinde atfettiğiniz anlam olumlu bile olsa, sizi ileride markayla ilgili karşılaşabileceğiniz hukuki süreçlerden koruyacaktır. Ancak Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasının, markası açıkça görünen ürünün filminiz içerisinde yer alması konusunda, ürünün kullanımı ya da kullanılmaması açıkça teşvik edilmediği sürece, herhangi bir sınırlaması yoktur. Filminizin değerlendirmeye alınma sürecini etkilemez.


Başvuru sürecinde filmimden görüntüleri / filmimin fragmanını sosyal medya hesaplarımda paylaşabilir miyim?

Hayır. Başvuran filmlerin sahipleri finale kalan eserler açıklanana kadar filmlerine ait herhangi bir görüntü veya görseli paylaşamazlar. Finale kalan eserlerin sahipleri ise Yarışma sonuçlanana kadar filmleriyle ilgili Yarışmanın resmi mecralarında yayınlanan görselleri haricinde herhangi bir görsel paylaşamaz. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 7. Madde On Dördüncü Kısım)


Başvuruyu yaptıktan sonra değerlendirme ve ödül süreci nasıl olacak?

Ön jüri, başvuruların tamamlandığı 17 Kasım 2023 tarihinden 19 Aralık 2023 tarihine kadar tüm projeleri değerlendirecek ve finale kalan projeleri belirleyecektir. Finale kalan projeler 19 Aralık 2023 tarihinde açıklanacaktır. Jürinin değerlendirmesi sonucu, kazanan 3 proje Sabancı Vakfı tarafından 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacaktır.


Ön jüri kimlerden oluşuyor?

Sanat Yönetmeninin de dahil olduğu, sinema veya Yarışmanın “tema”sı konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön Jüri, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 6. Madde)


Jüri kimlerden oluşuyor?

Sabancı Vakfı tarafından seçilen jüri, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış̧, sinema veya Yarışmanın “tema”sı konusunda uzman beş kişiden oluşur. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 6. Madde)


Sosyal Etki Jürisi kimlerden oluşuyor?

Sabancı Vakfı tarafından belirlenen Sosyal Etki Jürisi, Ana Jüriden bağımsız, Yarışmanın belirle-nen “tema”sı konusunda Uzman 3 kişiden oluşur. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 6. Madde Beşinci Kısım)


Danışma Kurulu kimlerden oluşuyor?

Sabancı Vakfı tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya Yarışmanın “tema”sı konusunda uzman 5 kişiden oluşur.


Finale kalan eserler açıklandıktan sonra, finalist değilsem, filmimi başka festivallere / platformlara gönderebilir miyim?

Evet.


Ödüller nedir?

Jüri tarafından belirlenen projelere birincilik ödülü olarak 60.000 TL, ikincilik ödülü olarak 40.000 TL ve üçüncülük ödülü olarak 25.000 TL verilecektir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 8. Madde Altıncı ve Yedinci Kısım)


Para ödülü kime, ne zaman ve hangi yolla ödenecek?

Ödüller, Sabancı Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında düzenlenmiş çekler şeklinde verilir. Yönetmenin T.C. vatandaşı olmaması durumunda ödül, eserin T.C. vatandaşı olan yapımcısına verilir. ( Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 8. Madde Altıncı ve Yedinci Kısım)


Sosyal Etki Ödülü nedir? Nasıl belirlenir? Para ödülü var mı?

Finale kalan eserleri değerlendirecek olan Sosyal Etki Jürisi, Sabancı Vakfı tarafından belirlenir. Bu Jüri, Yarışma’nın teması konusunda uzman kişiler ve STK temsilcilerinden seçilen 3 kişiden oluşur. Jüride Sabancı Vakfı yöneticileri veya çalışanları bulunmaz. Sosyal Etki Jürisi’nin amacı, Ana jüriden bağımsız olarak finale kalan tüm eserleri izleyip, sivil toplum alanında temayı en iyi şekilde yansıttığını düşündükleri bir filme Sosyal Etki Ödülü vermektir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 8. Madde Onuncu Kısım) Sosyal Etki Ödülü kazanan esere 25.000 TL verilecektir.


Finale kalan filmler hangi formatta ve nereye gönderilmeli?

Finale kalan eserler, gösterim kopyalarını Full HD kalitede bir adet İngilizce ve Türkçe altyazılı, bir adet altyazısız kopyasını, .MOV veya .MP4 formatında 2 Ocak 2024 2024 tarihine kadar Online dosya aktarma programları (We Transfer, Google Drive, Drop Box vs) yoluyla ulaştırmakla yükümlüdür. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 7. Madde İkinci ve Üçüncü Kısım)


Filmim finalist olarak seçildikten sonra gösterim kopyasını hangi tarihe kadar göndermem gerekiyor?

Gösterim kopyaları 2 Ocak 2024 tarihinde saat 17:30’a kadar teslim edilmelidir.


Filmimi BLU-RAY DISC ya da DVD ile teslim edebilir miyim?

Filmler yalnızca Online dosya aktarma programları (We Transfer, Google Drive, Drop Box vs) yoluyla ulaştırılmalıdır.


Ödül alan eserler için istenen kayıt tescil belgesi ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sitesi http://www.telifhaklari.gov.tr/Kayit-Tescil üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.


Ödül alan eserler için istenen kayıt tescil belgesi için hangi kayıt-tescil türüne başvuruda bulunmalıyım?

Ödül alan eserlerin Zorunlu Kayıt-Tescil belgesinin olması gerekmektedir.


Ödül törenine kaç kişi ile katılabiliriz? Ekipten kaç kişi gelebilir?

Finalist yönetmenleri için yönetmen haricinde +9 kişi, market yönetmenleri için ekiplerinden +6 kişi ödül törenine katılabilirler.


Finalist kampına ekip arkadaşım/arkadaşlarım ile katılabilir miyim?

Finalist kampı finale kalan filmlerin yönetmenlerine özel tasarlanmaktadır. Bu etkinliğe sadece yönetmenler tek olarak katılabiliyorlar; ekipten diğer kişilerin katılımına kapalıdır. Ancak finale kalan filmin başvuru formunda ismi geçen birden fazla yönetmeni varsa bu etkinliklere beraber katılmaları gerekmektedir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 7. Madde On Beşinci Kısım)


Market yönetmenleri ödül törenine ekiplerinden kaç kişi ile katılabilir?

Ödül törenine ekibinizden +6 kişi ile katılabilirsiniz.


Yarışmaya şehir dışından katılacağım. İstanbul’a geleceğim seyahat tarihlerini kendim belirleyebilir miyim?

İstanbul’a geleceğiniz seyahat tarihlerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Etkinlik tarihleri dışında otelde kalmanız durumunda konaklama masraflarını kendiniz karşılamanız gerekmektedir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 7. Madde On Altıncı Kısım)


Finale kaldım ancak şehir dışında oturuyorum. İstanbul’da havalimanı-otel/otel-havalimanı transferlerimiz yapılacak mı? Yoksa kendi imkanlarımızla mı otele ulaşım sağlayacağız?

İstanbul içi ulaşım transferleriniz yapılacaktır. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetme-liği, 7. Madde On Altıncı Kısım)


Otelde ailem/arkadaşlarım/ekip arkadaşlarım ile birlikte konaklayabilir miyim?

Otelde sizinle birlikte kalacak kişilerin, kendi masraflarını karşılamaları şartıyla otelde birlikte ko-naklayabilirsiniz. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 7. Madde On Sekizinci Kısım)


18 yaşından küçüğüm, yarışmaya şehir dışından katılıyorum etkinliklere tek başıma gelebilir miyim?

18 yaşından küçük katılımcıların seyahatlerinde ve otel konaklamalarında ebeveynleri ile birlikte olması gerekmektedir. Tek başlarına katılamazlar. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yö-netmeliği, 7. Madde On Dokuzuncu Kısım)


Ödül törenine ekibim dışından arkadaşlarımı davet edebilir miyim?

Evet edebilirsiniz. (Finalist filmler için Yönetmen harici +9 kişi) (Sabancı Vakfı Kısa Film Ya-rışması Yönetmeliği, 7. Madde Yirminci Kısım)


Yarışma sonrasında Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu festivallere benim adıma başvuru yapıyor mu?

Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu yarışma süresince ya da sonrasında sizin filminizle hiçbir fes-tivale başvuru yapmaz, festivallerin başvuru ücretlerini ödemez. Yarışma sonrasındaki süreçte filminizi göndereceğiniz festivallerin başvurularını resmi olarak yönetmenlerin kendisinin yapması gerekmektedir. (Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 7. Madde Yirmi Birinci Kısım)


Market Seçkisi nedir? Market Seçkisine kalan filmler nasıl seçilmektedir?

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması organizasyonu, 2021 yılından itibaren başvuran filmler içeri-sinde, kısa listeye kalan, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış; ancak çeşitli nedenlerle finale kalmaya hak kazanamayan sanatsal kriterler açısından yeterli gördüğü minimum 8, maksimum 12 filmi “Market Seçkisi” adı altında toplayarak, erken dönemde Türkiye’nin ve dünyanın önemli sinema profesyonelleri ve festival temsilcileriyle buluşması konusunda çalışmalar yapan bölüm-dür.(Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Yönetmeliği, 9. Madde Birinci Kısım)